จัดส่งสินค้า

รายละเอียดการขนส่งสินค้า ค่าขนส่งสินค้า (เป็นเงิน)
ไปรษณ๊ย์EMS(แจ้งค่าจัดส่งทางอีเมล์)50.00
ไปรษณีย์ลงทะเบียน(แจ้งราคาจัดส่งทางอีเมล์)50.00
ไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง(ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าและน้ำหนัก)50.00
ทางไปรษณีย์ธรรมดา (สั่งซื้อ 700 บาทขึ้นไป ฟรีค่าส่ง)30.00