เรื่องสั้น พอคเกตบุค

Result pages: 
010004

010004: จินตนาการไม่มีหมายเลข

โดย ไพโรจน์ บุญประกอบ ดวงกมลวรรณกรรม สภาพ 69% มีชื่อเจ้าของที่ปกใน--รวม 12 เรื่องสั้นที่เปรียบเหมือนบันทึกยุคสมัยในรอบทศวรรษ คำนิยมโดย วิมล ไทรนิ่มมวล

25.00  บาท   (ราคานี้เพื่อความคิดของผู้เขียน)

010003

010003: หนังสือรุ่นสุดขอบฟ้า

โดย ศรัทธา สภาพหนังสือ 92% --เรื่องราวความผูกพันระหว่างเพื่อน เมื่อคุณได้อ่านจะนึกได้และคิดถึงว่าเราก็เคยผ่านวันเวลาเหล่านี้มาแล้วเช่นกัน

30.00  บาท   (ถูกมาก ๆ)

010002

010002: คนของความรัก‚วันหมาหมา‚ยิ้มกระป๋องใหญ่‚ตามสบาย

-คนของความรักโดย ดอกอ้อ สนพ.แมงทับ สภาพ 69% ปกอ่อน มีเขียนชื่อเจ้าของที่ปกใน-รวมเรื่องสั้นวัยรุ่นจากนิตยสารทรายอ่านแล้วต้องอมยิ้ม... -วันหมา-หมาโดย สันติ เศวตวิมล สนพ.ประพันธ์สาส์น สภาพ 64%--วันหมา..หมาไม่ได้ผ่านพ้นไปง่าย ๆ แต่ก็ไม่ยากที่มันจะมาผมคิดว่าจะทำอย่างไรกับมันดี...

50.00  บาท   (เล่มละ15ขาย 4 เล่ม 50 สั่งแยกเล่มใส่ชื่อหนังสือ+รหัส)

010001

010001: ผู้หญิง ผู้ชาย+รถไฟตู้นี้ชื่อปริศนากาล (ขายคู่)

-ผู้หญิง ผู้ชาย โดยปรายพันแสง สภาพ 75% ปกพลาสติก--ว่าด้วยทฤษฎีความต่างของผู้หญิงผู้ชายทั้งด้านสมองและการกระทำด้วยสำนวนเจ็บ ๆคัน ๆ ไสตล์คุณนายปรายเขา -รถไฟตู้นี้ชื่อปริศนากาล โดย สมภพ นิลกำแหง สภาพ 72% --รวม 15 เรื่องสั้นไสตล์ไซไฟ วิทยาศาสตร์ อวกาศ...

35.00  บาท   (เล่มละ20สั่งเล่มเดียวระบุชื่อหนังสือและรหัส)

Result pages: